WKKGZ

Wet Kwaliteit, Klachten en Geschillen Zorg

 

Per 1 januari 2016 is de wet WKKGZ van kracht geworden. Na een overgangstermijn is nu per 1 januari 2017 elke alternatieve genezer verplicht te voldoen aan de WKKGZ.

Deze wet voorziet oa. in een klachtenregeling.

Tevens geldt per 1 januari 2017 de verplichting om een beroeps-/bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering te hebben en aangesloten te zijn bij een erkende geschilleninstantie.

 

Healing4u is aangesloten bij CAT (Collectief Alternatief Therapeuten). Het CAT werkt samen met de geschilleninstantie erkend door de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

Hiermee voldoet Healing4u aan alle wettelijke eisen.