Soul Retrieval

Een soul retrieval is letterlijk het herstellen van de heelheid van de ziel. Door allerlei oorzaken kan iemand een deel van de ziel verliezen. Oorzaken kunnen zijn het verlies van een geliefd persoon, een grote schokkende gebeurtenis zoals een auto-ongeluk, bedreiging met de dood, bijna-doodservaringen, manier van leven die niet in overeenstemming is met de levensopdracht, gebeurtenissen die nog voortkomen uit een vorig leven. Een sjamaan kan voor iemand op trancereis gaan om dat afgescheiden deel van de ziel weer terug te halen. Hierbij heeft een sjamaan helpers nodig die trommelen en die de ruimte bewaken waarin wordt gewerkt. Daarnaast kan een sjamaan gedurende zijn of haar reis rekenen op de hulp van de persoonlijke krachtdieren en hulpgeesten. Zij leiden de sjamaan naar de plaats waar hij of zij moet zijn. Zodra hij terug is van de reis ‘blaast’ hij de zielsenergie terug in de persoon. De plek hiervoor is of de kruin of het borstbeen.
Voor de persoon zelf begint dan een proces van integreren van het teruggevonden deel, waarbij oude stukken pijn en emotie, die de reden zijn geweest van het verlies, ook terugkeren en verwerkt moeten worden. Voor een cliënt is het van belang dat er mensen zijn die hem of haar kunnen bijstaan. Dit kan een therapeut of de sjamaan zelf zijn. In ieder geval zal diegene er klaar voor moeten zijn en zodanig het leven willen veranderen dat er niet weer in oude patronen wordt teruggevallen. Hiervoor kun je ons aanspreken.