Behandelingen

 

img_0870img_0952

Hieronder vindt u een overzicht van de verschillende soorten behandelingen.

De behandelingen vinden gekleed plaats op een behandeltafel. 

 

 

 

Energethische behandeling
Bij de energethische behandeling wordt het hele lichaam van de cliënt behandeld, van het energieveld en alle chakra’s tot en met alle lichaamsorganen. Bij de energetische behandelingen maken wij gebruik van de trilling en frequentie van het lichaam van de client. Elke aandoening heeft zijn eigen specifieke trilling. Via onze handen brengen wij de gezonde trilling over op de client. Wij herstellen de verbinding tussen de hersenen en de lichaamscellen en zorgen ervoor dat deze via het zenuwstelsel weer met elkaar communiceren. Deze behandeling is gebaseerd op de wetenschap dat alles wat leeft uit energie bestaat en dat elk levend organisme een eigen specifieke trilling heeft. Bij ziekte is deze trilling verstoord geraakt. Door de “verstoorde” trilling te behandeling en er de gezonde frequentie tegenover te plaatsen, is het mogelijk organen te herstellen en het zelfgenezend vermogen van het lichaam te stimuleren. Met dit type behandeling werken wij in diverse fasen. Het herstel is mede afhankelijk van de duur en ernst van de aandoening en de fysieke conditie van de cliënt.

Eerste behandeling
Tijdens de eerste behandeling wordt de basisenergie van het lichaam hersteld via het uitbalanceren en herstellen van de chakra’s. Daarnaast leggen wij een verbinding tussen de hersenen en de lichaamscellen. Elke cel in het lichaam heeft een celgeheugen. Dit bevindt zich op het niveau van de receptoren. Na de eerste behandeling is het afwachten in hoeverre het celgeheugen in staat is de verandering zelf op te pakken en de problemen te herstellen.

Tweede behandeling
De tweede behandeling is minimaal twee weken later. Gedurende deze behandeling worden de chakra’s en de basis energie opnieuw gecontroleerd en worden verstoringen en blokkades zo nodig hersteld. Daarnaast wordt gecontroleerd welke delen binnen het lichaam, via het zenuwstelsel, niet terug communiceren naar de hersenen. Daar waar geen communicatie optreedt is sprake van blokkades. Deze blokkades worden opgeheven en de verbinding wordt weer hersteld.

Vervolgbehandelingen
Gedurende de vervolgbehandelingen worden, via de hersenen, de problematische delen in het lichaam aangestuurd. Bij verbetering continueren wij de behandeling, totdat de problemen geheel weg zijn. Soms komt het voor dat er geen stabiele verbetering optreedt, terwijl de verbindingen tussen de lichaamscellen en hersenen wel functioneren. Dán is er sprake van een dieper gelegen blokkade. Om deze op te sporen, werken  wij met Sjamanisme om de blokkade van binnen uit te herstellen. Daarna vervolgen wij bovenstaande werkwijze, net zolang totdat de problemen geheel opgelost zijn.

Kortom, wat wij bij de energethische behandeling dus eigenlijk doen is de verbindingen in een lichaam zodanig herstellen dat het lichaam zelf uiteindelijk zijn “normale” werkzaamheden weer over neemt.

 

Chakra analyse
Bij een chakra analyse worden alle chakra’s en het gehele energieveld van het lichaam behandeld. Chakra’s zijn energiecentra, knooppunten in het menselijk energieveld. Bij een gezond lichaam behoren ze goed te functioneren. Spanningen en andere externe factoren kunnen ertoe leiden dat ze verplaatsen, zich sluiten of juist teveel open staan, van kleur veranderen of beschadigen. Bij deze behandeling worden alle chakra’s weer hersteld en het energieveld op orde gebracht waardoor de levensenergie weer goed gaat stromen en klachten afnemen.

 

Sjamanisme
Indien wij met bovengenoemde technieken niet tot het gewenste resultaat kunnen komen, maken wij gebruik van Sjamanisme om de dieper geleden problematiek aan te pakken. Dit doen wij met behulp van een sjamanistische techniek die ook wel ‘Soul Retrieval‘ wordt genoemd. Soms is het zo dat mensen dusdanig aangrijpende ervaringen hebben opgedaan, dat een stukje van hun ziel als het ware vlucht naar een ‘Andere Wereld’. Iemand is dan getroffen door een zielsverlies. Dit is meestal te wijten aan één of andere vorm van een trauma, lichamelijk dan wel emotioneel. ‘Soul Loss’ is een beschermingsmechanisme dat dient om ons te beschermen tegen ondraaglijk lijden. In de normale gang van zaken keert het zielsdeel automatisch terug na een paar uur of een dag of twee. Helaas gebeurt dit niet altijd. In die gevallen is het zielsdeel verloren in de ‘Andere Wereld’ en is het niet in staat of niet bereid uit zichzelf terug te keren. Het verloren stuk van de ziel neemt ook een stukje van de lichaamsenergie mee. Wij kunnen het verloren zielsdeel ophalen en helpen de ziel weer te herstellen en compleet te worden.